ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

   1.     เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ Content Creator     ประจำ     สำนักงานใหญ่  
   2.  เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ   ประจำ   สำนักงานใหญ่
   3.  ช่างไฮดรอลิค   ประจำ   สำนักงานใหญ่
   4.  พนักงานขับรถ   ประจำ   สำนักงานใหญ่
   5.  พนักงานขายเครื่องจักร ภาคอีสาน   ประจำ   รังสิต
   6.  พนักงานขายเครื่องจักร ภาคกลาง   ประจำ   รังสิต
   7.  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า   ประจำ   รังสิต
   8.  พนักงานคลังสินค้า   ประจำ   รังสิต
   9.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมายและเร่งรัดหนี้สิน   ประจำ   นครศรีธรรมราช
   10.  หัวหน้าฝ่ายขาย   ประจำ   นครศรีธรรมราช
   11.  พนักงานขายอะไหล่   ประจำ   นครศรีธรรมราช
   12.  พนักงานขายเครื่องจักร ภาคใต้   ประจำ   นครศรีธรรมราช
   13.  ช่างบริการ   ประจำ   ชลบุรี
   14.  ช่างบริการ   ประจำ   อุดรธานี
   15.  ช่างบริการ   ประจำ   นครราชสีมา